B2B Ponude Dobavljača


Slanje ponude   Pregled ponuda   Upute
   
  Slanje ponuda za dobavljače    

Pregled ponuda za kupce

    Upute kako koristiti sustav

 

Prijava korisnika   Primjer ponude   Administracija
   
  Prijava novih korisnika B2B sustava    

Primjer kako ponuda treba izgledati

    Administracija B2B sustava

 

KONTAKT SA B2B TIMOM

Laser Line d.o.o.
Tribje 25
52 470 Umag
Hrvatska

tel: 052 725 600
fax: 052 725 610
e-mail: dobavljaci@laserline.hr